Cân đối cung và cầu nhân lực

Sau khi dự đoán cầu và cung nhân lực cho thời kỳ kế hoạch của tổ chức, tiến hành cân đôi/ so sánh cầu và cung về nhân lực không chỉ về nhân lực ỏ các nhóm mà còn chi tiết đến từng nghề, từng loại công việc, từng công việc. Kết quả so sánh cầu và cung nhân lực của tổ chức sẽ xảy ra ba trường hợp sau đây: cầu nhân lực lớn hơn cung nhân lực (thiếu nhân lực); cung nhân lực lớn hơn cầu nhân lực (thừa Dịch vụ chứng minh tài chính nhân lực); cầu nhân lực bằng cung nhân lực (cân đốĩ). Mỗi trường hợp cụ thể đòi hỏi tổ chức phải có biện pháp cụ thể, thích ứng.  

Cân đối cung và cầu nhân lực

Trường hợp này nhu cầu lao động cho sản xuất và hoạt động sản xuất kinh doanh của tổ chức đòi hỏi lốn hơn số lượng có khả năng cung cấp. Tổ chức cần tìm kiếm các biện pháp khai thác và huy động lực lượng lao động từ bên trong và bên ngoài tổ chức. Cụ thể gồm dịch vụ kế toán thuế trọn gói các giải pháp sau: Thực hiện chương trình đào tạo kỹ năng và đào tạo lại những người lao động hiện có để họ đảm nhận được những chỗ trống cho tổ chức nhằm giúp tổ chức hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch mà không cẩn tuyển mộ nhân viên mối từ thị trường bên ngoài.

Đề bạt người lao động trong tổ chức, bồi dưỡng để người lao động có thể đảm nhận được công việc ở vị trí cao hơn. Kế hoạch hoá kề cận và phát triển quản lý: Thu thập và nắm thông tin về các chức vụ/ vị trí công việc sẽ bị trống do người lao động muốn chuyển dich vu ke toan gia re đi nơi khác hoặc sẽ được tăng chức, về hưu trong thời gian tới. Tiếp theo cần lựa chọn người có đủ tài, đức thực hiện công việc hoặc lựa chọn người có tiềm năng cho chức vụ đang trống để đào tạo, bồi dưỡng, phát triển thay thế từng bước và đảm nhận được công việc. Tuyển mộ người lao động mối từ ngoài tổ chức. Ký hợp đồng phụ với các công ty, tổ chức khác để tăng thêm gia công sản phẩm. 

Biện pháp thuê những lao động làm việc không chọn ngày hoặc sử dụng lao động tạm thòi để khắc phục tình trạng thiếu nhân lực trưốc mắt. Huy động người lao động trong tổ chức làm thêm giờ, những giải pháp này chỉ áp dụng trong thời gian ngắn và được coi là giải pháp tình thê bị khống chê bỏi Bộ Luật lao động. Hơn nữa do giối hạn về sinh lý và sức khoẻ của người lao động, nếu làm thêm giờ trong thòi gian dài có thể là nguyên nhân dẫn đến tai nạn lao động, sức khoẻ của người lao động không được đảm bảo. Chẳng hạn theo quy định của Bộ Luật lao động nước CHXHCN Việt Nam, Điều 69 trang 49: “Người sử dụng lao động và người lao động có thể thoả thuận làm thêm giờ nhưng không được quá 4 giò trong ngày, 200 giờ trong 1 năm”.

Chủ đề Dịch vụ bạn có thể cập nhập thường xuyên tại website http://dungcuanuong.com

Leave a Reply