Chính sách tăng thu nhập nông thôn và giảm đói nghèo (P3)

Nguồn chủ yếu về tín dụng đối với nhiều chủ nông trại nhỏ là những người cho vay lãi, những địa du hoc nhat ban chủ lớn ở làng, những người này có thể tính từ 5-10% mỗi tháng. Tuy vậy, vẫn co' một số chủ nông trại nhỏ thích kiểu vay này hơn là vay ngân hàng hoặc tín dụng nhà nước, bởi vì thời hạn trả nợ lĩnh hoạt hơn. Thông thường người cho vay và lígười nợ gắn bó bởi mối quan hệ người bảo trợ — khách hàng bán thường xuyên, trong đố, người cho vay dich vu ke toan gia re về cơ bản không nên ra điều kiện đối với tiền vay trong những trường hợp khẩn cấp và tổ chức lễ cưới cho con gái trong gia đình (hãy nhớ đến sự thảo luận về Balayya ở chương I).

Những chủ nông trại thương mại không thể kiếm lời được, nếu họ trả nặng lãi

Tuy vậy, những chủ nông trại này có nhu cầu duy nhất về tín dụng, mà có thể cần một xuat khau lao dong nhat ban cơ quan cho vay riêng biẹt Các khoản chi tiêu trong thời gian giữa khi gieo trồng và thu hoạch thường là phải được thực hiện, và vì các chủ nông trại nhỏ co' một số vốn cố định ít, nên họ phải đưa đất đai để cầm cố. Tuy nhiên, các cơ quan cho vay của nhà nước hiếm khi chấp nhận khoản ký quỹ như vậy, vì rằng về mặt chính trị, rất kho' phát mại đất nếu chủ nông trại không trả được nợ. Nghề nông cũng phải chịu rủi ro như thời tiết, ta không thể kiểm soát được.

Tín dụng do nhà nước quản lý co' thể là cần thiết dành cho sáng chế công nghệ, ví dụ như các loại hạt giống cao sản, cũng như công tác quảng canh thiết bị bảo quản kho, thuỷ nông, phân bón càn thiết để lợi dụng được ưu thế của kỹ thuật mới. Mặc dù co' nhu cầu lớn, những chương trình tín dụng do nhà nước quản lý ít khi tự đứng vững được và co' sự thành công hạn chế. Nghiên cứu và công nghệ Một mục ở chương 9 về cân đối lương thực — dân sô' nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc nghiên cứu và công nghệ đặc biệt khi chúng phát sinh bởi hệ thống các trung tâm quốc tế nghiên cứu nông nghiệp khi cải tiến công nghệ nông nghiệp.

Ở đây chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng, công nghệ sử dụng sẽ bị phụ thuộc vào các nguồn lực sẵn có. Thí dụ, Nhật Bản, với tỉ lệ công nhân nông nghiệp trên hecta canh tác hầu như 50 làn cao hơn ở Mỹ, đã nhấn mạnh đến công nghệ sinh học và ho'a học (như hạt giống mới và phân bón) chứ không nhấn mạnh công nghệ cơ khí. Đối với các nước kém phát triển, tỉ số công nhân—ruộng đất là cao, cách tiếp cận của Nhật bản là hợp lý hơn so với cách của Mỹ

Chủ đề Gia dụng nếu bạn quan tâm có thể thường xuyên xem tại http://dungcuanuong.com

Leave a Reply