Mối quan hệ giữa kinh tế vi mô và vĩ mô

Trong thòi gian đầu, người ta đòi thử kết họp các đại lượng, các mối liên hệ và các quy luật kinh tế vi mô lại vói nhau nhưng không thành công. Chẳng hạn trong kinh tế vĩ mô, hàm số sản xuất là hàm số thiết lập mối quan hệ giữa sản lượng và lượng các yếu tố đầu vào. http://chungminhtaichinh.hanoi.vn/ Nếu áp dụng vào kinh tế vi mô thì hàm số này đòi hỏi phải kết hẹp với giá cả. Mà giá trị của một sản phẩm thu được thay đổi tuỳ theo những biến động của giá cả liên quan tới hàng hoá và kể cả những thay đổi trong cơ cấu sản xuất, trong khi lượng các yếu. tố đầu vào không thay đổi.

Mối quan hệ giữa kinh tế vi mô và vĩ mô

Vì vậy, hoặc người ta phải lặp íuận về một cơ cấu không thay đổi của cầu và của >ản xuất trong thời dịch vụ báo cáo tài chínhdịch vụ báo cáo tài chính kỳ ngắn hạn, hoặc phải chấp nhận ảr xuất một loại hàng hoá duy nhất, đồng nhất, điều này không thể chấp nhận được. Về sau, các nhà kinh tế đã nghiên cứu các cơ sở vi nô của kinh tế vĩ mô. Xuất phát từ sự mất cân bằng vĩ n.:ỏ kinh tế, họ đã phải xem lại lý thuyết Keynes, xem lại vấn đề mất cân bằng được Keynes lý giải trong khuôn khổ cân bằng tổng thể vi mô kinh tế. Việc này căn cứ vào thông tin hoàn hảo vi mô kinh tế của các ác nhân kinh tế hay tính linh hoạt của giá cả. 

Tính độc lập của kinh tế vĩ mô. Các nhà kinh tế khác tìm ra trong kinh tế vĩ mô ọt nguyên tắc độc lập loại bỏ mọi cách tiếp cận về sự cân bằng tổng thể và họ đã đi đến những phân tích vê vòng luân chuyển. Vòng luân chuyển là một phương thức miêu tả sự vận hành liên tục của kinh tế mô trong kinh tế vĩ mô. Nói cách khác họ đã tìm ra đi rực một phương pháp phân tích. Các bậc tiền bối nổi tiếng của phương pháp này là tiến sĩ Quesnay- người đứng đầu trường phái kinh tế theo thuyết trọng nông và Karl Marx. Biểu bảng kinh tế được Quesnay công bố vào năm 1758 cho phép miêu tả vòng quay của một dòng tiền tệ qua các điểm mút là các tác nhân kiểm soát dòng tiền tệ. 

K. Marx miêu tả vòng luân chuyển tư bản bằng cách chỉ ra làm thế nào tư bản dưới dạng tiềm tàng qua quá trình sản xuất (P) đã được chuyển hoá thành tư bản hàng hoá (M), và để sau khi được lưu thông (bán) dưới dạng tiền mặt, được chuyển thành giá trị thặng dư. Quesnay và Marx đã ngay tức khắc nhận ra được bản chất của kinh tế tư bản, nhưng họ lại không biết phân tích làm thế nào mà tiền được tạo ra. Ngày nay kinh tế học vĩ mô về dòng luôn chuyển đã tìm ra được lọi nhuận tăng thêm và làm rõ việc tạo ra tiền.

Hãy cho chúng tôi những nhận xét về chủ đề Công nghệ để chúng tôi ngày càng có nhiều sự hoàn thiện hơn cho website http://dungcuanuong.com

Leave a Reply