The rank hypocrisy Gale saw in his profession made him an undiscriminating misanthrope

misanthrope– one who hates or has contempt for humankind (Gk misein ,five star kim giang to hate, anthropos , man, human being)

người yếm thế, khinh ghét đời (Gk misein , ghét, anthropos ,con người)

The rank hypocrisy Gale saw in his profession made him an undiscriminating misanthrope . (Sự giả dối trong hàng ngũ lãnh đạo mà Gale chứng kiến trong nghề nghiệp của mình đã biến ông thành một kẻ khinh mạn bất cần đời.)

A man may say he loves humankind, but if he hates his neighbor, he is a true misanthrope . (Người nào nói mình yêu nhân loại nhưng lại ghét người sống cạnh mình thì đúng là một người yếm thế.)

misogynist– showing hatred or distrust of women chung cư goldmark city (Gk miso , hatred, gyne , woman)

người thù ghét hay không tin phụ nữ (Gk miso , sự thù ghét, gyne , phụ nữ)

4-ly-do-khien-kinh-doanh-quan-ao-online-that-bai-2

The rank hypocrisy Gale saw in his profession made him an undiscriminating misanthrope

Many a misogynist has had an unhappy love affair.chung cư xuân mai sparks tower (Nhiều người có tính không ưa phụ nữ do đã từng có một cuộc tình bất hạnh.)

Andrew’s misogyny dissipated as his friendship with Joan grew and he recognized her beauty of spirit. (Lòng thù ghét đàn bà của Andrew đã  tiêu tan khi tình bạn giữa anh và Joan trở nên sâu đậm hơn và anh nhận ra nét đẹp tinh thần ở cô.)

The counterpart of misogyny is misandry (Gk mis , hatred, andros , man), hatred or distrust of men. (Từ đối xứng với misogyny là misandry (Gk mis , thù ghét, andros , đàn ông), sự thù ghét hoặc không tin tưởng đàn ông.)

mnemonic– helping to remember (Gk mneme , memory)

giúp dễ nhớ (Gk mneme , trí nhớ)

The mnemonic aid E G B D F, which stands for e very g ood b oy d oes f ine, can be used by piano beginners to remember the lines in the G clef. F A C E is a mnemonic to remember the spaces. (Công cụ giúp trí nhớ E G B D F, gồm các chữ cái đầu của các từ trong câu e very g ood b oy d oes f ine , có thể được sử dụng cho người mới học piano để dễ nhớ tên nốt nhạc trên các hàng kẻ trong khóa Sol. F A C E là công cụ để nhớ các nốt giữa các hàng kẻ.)

Thông tin hữu ích bạn đang đọc có rất nhiều tại chuyên mục Công nghệ trong website http://dungcuanuong.com

Leave a Reply