Tôn vinh nghề quản trị

Peter Drucker được xem là nhà tư tưỏng lổn về quản trị và kinh doanh của thế kỷ 20. Hiếm có vâh đề nào mà giối kinh doanh làm, suy nghĩ hay đương đầu mà ông chưa bàn đến. Ông đã sáng chế nhiều thuật ngữ và cổ xúy cho những khái niệm (ví dụ như "quản trị theo mục tiêu”) nay đã đi vào ngôn ngữ hàng ngày của giới kinh doanh. Và nhiều ý tưỏng sáng tạo của ông đã thành những phần không thể thiếu của nghề quản Dịch vụ chứng minh tài chính trị. Thành công cửa ông một phần là do ông có biệt tài tiên đoán những xu hưáry về sau trỏ nên phổ biến.

Tôn vinh nghề quản trị

Một trong những thành tựu quan trọng nhất của ông có lẽ là tôn vinh vai trò của công tế quản trị và của nhà quản trị bằng cách nhấn manh khi-a cạnh luân lý và tầm quan trọng của nghề và nhà quảr- tĩị đối với cả xã hội. Peter Drucker sinh năm 1909 tại Áo. Thòi trai trẻ sông ỏ Áo và Đức trong thập dịch vụ kế toán thuế trọn gói niên 1920 và 1930 đã có anh hưỏng lớn đến sự nghiệp của ông. Theo Drucker, chính lối quản trị yếu kém đã góp phần đẩy châu Âu thòi trẻ của ông vào tai họa – và ông e ngại rằng phạm vi quản trị yếu kém ngày càng mở rộng do các tổ chức ngày càng trỏ nên phức tạp và phụ thuộc lẫn nhau. Khi Đức Quốc xã lên cầm quyền, Drucker đang làm báo ỏ Frankfurt.

Ông rời Đức sang làm cho một tờ báo khác ỏ Luân Đôn, rồi sang Mỹ vào năm 1937. Năm 1939, ông viết cuôh sách đầu tiên, "Sự kết thúc của con ngưòi dich vu bao cao thue kinh tế", bàn về những cuộc khủng "Khái niệm Công ty" (1946), là một khảo luận độc đáo về những cơ chế nội bộ phức tạp của hãng General Motors. Từ đó, ông đều đặn viết sách quản trị. Sự nghiệp về sau của ông chủ ýếu tập trung vào học thuật, và đôi khi làm tư vấn. Từ 1942 đến 1949, ông là giáo sư triết và chính trị ỏ Đại học Bennington. Năm 1950, ông trỏ thành ngưòi có chức danh dạy môn quản trị. Từ 1971, ông dạy tại Đại học Claremont ở California; trưòng cao học QTKD của Đại học này được mang tên ông.

Thật khó bình dung tư duy quản trị hiện đại sẽ ra sao nếu không có đóng góp của Drucker. Những công trình của ông được ca ngợi về tính toàn diện của chúng. Những tác phẩm chính của ông như "Nghề quản trị" và "Quản trị: Công việc, Trách nhiệm, Tập quán" là bách khoa toàn thư về lý thuyết và thực hành quản trị. Đặc biệt, cuôh "Nghề quản trị" đã khéo léo trình bày những nguyên tắc đầu tiên của quản trị. Có thể cuốn này không chứa đựng nhiều ý tưởng mối, nhưng hiếm có cuốn nào hữu dụng hơn về quản trị căn bản.

http://dungcuanuong.com có nội dung update hàng ngày, nếu bạn quan tâm chuyên mục Game thủ hãy ghé thăm thường xuyên nhé !

Leave a Reply